Skip to content →

Kuinka terveitä nykyajan ihmiset ovat?

Ihmisten elinikä on pidentynyt kovaa vauhtia vuosisatojen aikana. Fyysiset ominaisuudet ovat niin ikään muuttuneet huomattavasti esimerkiksi keskiaikaan verrattuna. Ei enää herätä ihmetystä, jos ihminen elää yli 80-vuotiaaksi.

Tämän maagisen iän saavuttamista pidettiin vuosikymmeniä sitten jo suurena ihmeenä, sillä ruuan ja lämmityksen puute, epähygieeniset olosuhteet ja raju fyysinen kuormitus kuluttivat fyysistä kuntoa entisaikaan aivan eri tavalla.

Kehitys on nostanut ihmisten elinikää

Kehittyneet elinolosuhteet ovat mahdollistaneet ihmisille pidemmän elämän. Entisaikaan väkiluku saattoi huveta sairauksiin, jotka nykyään tuntuvat hyvinkin yleisiltä. Lisäksi länsimaissa noussut hygieniataso takaa, että esimerkiksi tuberkuloosi ja lepra ovat nykypäivänä hyvin harvinaisia sairauksia.

Toinen merkittävä tekijä on lääketieteen kehittyminen. Kun sairaanhoitaja Florence Nightingale kehitteli 1800-luvun lopulla uusia menetelmiään, hän tuskin uskoi mullistavansa alaa. Tilastotieteestä ja sairaanhoidon kehittämisestä kiinnostunut nainen kuitenkin toi alalle uusia elementtejä, jotka vaikuttavat vielä pitkänkin ajan päästä.

Tutkimusmuodot ovat niin ikään mullistuneet, joten sairauden havainnoiminen on helpompaa. Erilaisten lääkeaineet kehittyvät jatkuvasti turvallisemmaksi. Pienet yhtiöt hakevat rahoitusta, jotta he voisivat tutkia ratkaisuja uusiin sairauksiin. Nämä kaikki asiat yhdessä vievät terveydenhuoltoa eteenpäin.

Muutokset ihmisen fysiologiassa

Pelkästään 1900-luvun aikana miesten keskipituus on kasvanut huomattavasti. Keskimitta on kasvanut vuosikymmenessä keskimäärin sentin verran, joten sadan vuoden aikana ihmiset ovat 10 senttimetriä pidempiä kuin entisaikaan.

Keskipituuden kasvu on vaikuttanut moneen asiaan myös käytännössä. Esimerkiksi keittiötasot ovat nykypäivänä huomattavasti korkeampia kuin 80-luvulla, mikä johtuu puhtaasti ihmisten kasvaneesta pituudesta. Sama ilmiö on nähtävissä myös muissa arkipäivän asioissa, joita ihmiset käyttävät aktiivisesti. Pienet yksityiskohdat saattavatkin viestiä muuttuneesta elämästä lähes huomaamatta.

Nykypäivän sairaudet

Jos entisaikaan saattoi vakavampi flunssa tai tuberkuloosi olla kuolemaksi, saa niihin nykyään hoidon. Mutta nykyään ns. elintasosairaudet, kuten ylipaino ja 2. luokan diabetes, ovat yleistyneet rajusti. Ylipaino on usein katsottu liittyvän ravintoon ja sen saantiin, sillä nykypäivänä ihmiset voivat ostaa kaupasta juuri niitä asioita, joita mieli tekee, olivat ne sitten terveellisiä tai eivät.

Monissa länsimaissa väestö kuitenkin ikääntyy vääjäämättä, sillä pieniä lapsia syntyy paljon vähemmän kuin ennen. Tämä ilmiö on johtanut siihen, että vanhemmat ikäluokat edustavat suurta prosentuaalista osaa koko massasta.


Väestön vanhentuessa myös ikääntymiseen liittyvät sairaudet, kuten dementia, syövät ja Alzheimerin tauti ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Tällä hetkellä keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita on kotimaassa noin 100 000 ihmistä. Onkin arvioitu, että vuoteen 2060 mennessä määrä on kaksinkertaistunut väestön ikääntymisen johdosta.

Lääketieteellistä hoitoa erilaisten menetelmien avulla

Syöpä on esimerkki sairaudesta, jonka hoito on parantunut huomattavasti. Vielä vuosikymmeniä sitten se oli poikkeuksetta parantumaton sairaus, mutta nykypäivänä parantumisen todennäköisyydet ovat jo suhteellisen hyvät.

Terveyteen liittyviä asioita kannattaa ennakoida ja suunnitella mahdollisimman hyvin liikunnan, monipuolisen ravinnon ja säännöllisten hammaslääkäri- ja lääkärikäyntien myötä. Sairaus voi iskeä koska tahansa, ja sitä on mahdoton ennakoida. Itsestään huolta pitämällä voi toki vaikuttaa niin paljonkin.

Monet ostavat turvakseen myös henkilökohtaisen sairasvakuutuksen. Terveysvakuutus on niin ikään erinomainen vaihtoehto, jotta hoitoa vaativissa tilanteissa saa avun nopeasti ja vaivattomasti. Se tuo mielenrauhaa ja turvaa elämän erilaisiin tilanteisiin.