Skip to content →

Amerikan Yhdysvaltojen terveydenhoitojärjestelmä

Amerikkalainen terveydenhoito on tällä hetkellä suurten mullistusten ja samalla suuren epävarmuuden kourissa. Presidentti Barack Obama sai vietyä läpi terveydenhoitouudistuksen, jonka mukaan kaikilla amerikkalaisilla olisi mahdollisuus saada yhteiskunnan varoin tuotettua tai kustannettua terveydenhoitoa. Uudistus on kuitenkin vaarassa peruuntua uuden presidentin, Donald Trumpin, alkaessa toden teolla hallita maata, sillä jo vaalikampanjansa aikana Trump uhkasi purkaa jo sovitun terveydenhoitouudistuksen.

Rikkaat saavat hyvää hoitoa, köyhät vain minimin

Amerikkalainen terveydenhoito on tähän asti ollut erittäin epätasa-arvoista. Siellä ne, joilla on ollut varaa hankkia itselleen kalliit, yksityiset terveydenhoitovakuutukset, ovat voineet luottaa saavansa vakuutusyhtiöiden kustannuksella maailman parasta hoitoa vaativimpiin sairauksiin, kun taas ne, joilla vakuutuksia ei ole, ovat olleet erittäin niukan perusterveydenhoidon varassa.

Amerikkalainen järjestelmä on Euroopasta katsottuna näyttänyt sekä ihmisarvoa loukkaavalta että taloudellisesti kestämättömältä systeemiltä, jossa vakuutusyhtiöt, yksityiset sairaalat ja lääketeollisuus pääsevät mielin määrin rahastamaan ihmisten sairauksien kustannuksella. USA:n järjestelmä nimittäin synnyttää automaatin, jossa kaikki hinnat kohoavat vääjäämättä ja epätasa-arvoisuus suurenee, mikäli yhteiskunta ei puutu tilanteeseen, kuten Obama on omalla valtakaudellaan pyrkinyt tekemään.

Amerikkalainen terveydenhoito on maailman kalleinta juuri vakuutusyhtiöiden ja yksityisen lääkäri- ja sairaalajärjestelmän takia. Yksityinen terveysvakuutus on tuotteena vakuutusyhtiöille Amerikassa hyvä tuote ja on odotettavissa, että Trump saa vakuutusyhtiöiltä huomattavan paljon taustatukea pyrkimykselleen purkaa Obaman läpiviemän terveydenhoidon uudistuksen.

Suomalaisesta näkökulmasta katsottuna tuntuu vaikealta ymmärtää, miten noin 15 % amerikkalaisista saa tulla toimeen ilman mahdollisuutta saada muuta sairaanhoitoa kuin vain lain velvoittaman ensiavun akuutissa hengenvaarassa, mikäli hänellä ei itsellään ole mahdollisuutta maksaa hoidostaan.

Amerikkalainen terveydenhoitojärjestelmän työnjako

Amerikkalainen terveydenhoito poikkea eurooppalaisesta muutenkin kuin rahoitusjärjestelmänsä puolesta. Yksi merkittävistä eroista on se, että lääkärit ovat Amerikassa halunneet pitää itsellään tehtäviä, jotka Euroopassa ovat jo pitkään kuuluneet sairaanhoitajien tai erikoissairaanhoitajien, kuten kätilöiden, tehtäviin. Joissakin osavaltioissa kätilön ammattikuntaa ei ole lainkaan, vaan kaikki synnytykset tapahtuvat lääkärin valvonnassa, vaikka siihen ei ole mitään lääketieteellisiä perusteita.

Amerikkalaiseen terveydenhoitojärjestelmään liittyykin paljon erilaista sääntelyä ja rajoittamista, jolla erityisesti lääkärit haluavat säilyttää vakiintuneen asemansa ja varmistaa omat oikeutensa. Systeemi ei pääse kehittymään ja kustannustehokas toiminta ei ole mahdollista, kun yksi toimijajoukko pitää sitkeästi kiinni omista oikeuksistaan sellaisessakin tilanteessa, jossa lääkäreitä ei vähentyneen koulutuksen takia ole riittävästi.

Verrattuna esimerkiksi brittiläiseen terveydenhoitoon, jossa sairaanhoitajilla on erittäin suuri rooli itsenäisinä toimijoin, amerikkalainen järjestelmä näyttäytyy hyvin jäykkänä ja fossiilisena. Kun Britanniassa anestesiaan erikoistunut sairaanhoitaja hoitaa useimpien leikkauksien nukutukset täysin itsenäisesti, istuu amerikkalaisessa leikkaussalissa jokaisen leikkauksen alusta loppuun korkeasti palkattu anestesialääkäri.